مواد عایق پشم معدنی

مطالعه بخش صنعتی بکارگیری مواد جایگزین در تولید مواد عایق پشم معدنی:

توصیف ضایعات معدنی، منابع و فن آوری پردازش – مدیریت کامل ضایعات برای تولید مصالح ساختمانی:

عایق پشم معنی


عایق الاستومریک

پشم سنگ,پشم سنگ ایران,پشم سنگ سپاهان

1.هدف

این گزارش به توصیف نتایج تشخیص نقش مواد خام جایگزین ناشی از ضایعات معدنی در تولید پشم سنگ یا پشم معدنی می پردازد مراحل تولید و فروش مواد و بکارگیری مواد خام را مورد ارزیابی قرار میدهد. همچنین در رابطه با خصوصیات ی کلیدی این مواد شرح داده به ارزیابی مکانیسم های مبادله پسماند، استانداردهای مربوطه و پروتکل های کیفی جهت تشجیع وسیع تر بهره وری استفاده مواد ضایع معدنی می پردازد.

این گزارش بر کالاها پشم معدنی (پشم سنگ) متمرکز است.

پشم شیشه مواد عایق آلی (اورگانیک) در زمینه ی تقاضا برای فرآورده های مواد عایق قرار گرفته اند. به علاوه بازیافت شیشه به بهتر ی پوشش است.

2.تولید پشم معدنی در بریتانیا

201 پشم معدنی (پشم سنگ) محصولی غیر فلزی غیر آلی است که با مصرف از سنگ راک (سنگ های آتشفشانی چخماق) تولید شده با کوره های ذوب آهن یا سرباره فولاد ترکیبات اصلی را تشکیل میدهند. (حدوداً 97%).

3تا2 درصد از میزان باقیمانده مواد معدنی محصول به فروش رسیده ً چسب زرین ترموست (قابل سفت شدن در مقابل گرما ) است .

در تولید عایق پشم معدنی، مواد سنگی دو ماده سرباره (سرباره کوره ذوب اهن سرباره کوره ذوب فولاد) در کوره ای گنبدی شکل در درجه ی 1500co ذوب می شود. این دو نوع سرباره شبیه گدازه ای عمل میکنند که میتواند به سنگ ذوب شده روان دمای ذوب متر یاری کند. سنگ های ورقی شده به این ترکیب اضافه شده به صورت بریکت (خاک ذغال قالبی) در می آیند که حاصل ترکیب پشم معدنی و ضایعات محصول است. سوخت مصرف شده ارزش گرمایی است و ً به صورت زغال سنگ سوخته است . ترکیب ذوب شده برای بدست آمدن پشم معدنی با ساختار فیبر مانند رشته شده است.
وهله ی تولید عتیق پشم معدنی در شکل 1 نشان داده شده است. ورودی های مختلف برای فرآیند در شکل 2 نشان داده شده است.

202- کالاها بازار

میتوان برای ارائه خصوصیات ی متنوع و اشکال مختلف ورقه های مواد پشم معدنی را با تراکم های مفرق تولید کرد. محصولات دارای طیف وسیع ی از مواد سست ساختمان هستند که جهت عایق تزریقی حفره دیوارها، تخته سنگ دیوارها عایق لوله های اتاق زیر شیروانی مورد مصرف قرار میگیرند.

عایق کاری برای ذخیره انرژی، پیشگیری از انتقال سروصدا و کم شدن ریسک آتش سوزی است. هدف اصلی از عایق کاری کاهش انرژی مصرفی در ساختمان ها دیوارها است . بسیاری از محصولات کلیه مصارف را پوشش میدهد. به این مفهوم که عایق صوتی گرما ی اثر گذار واقع شده اند.

عایق حفره دیوار

ساخته شده با طراحی های جدید در ساختمان ها یکپارچه سازی سیستم علت نصب در ساختمان ها (مانند پوشش روکش یا تخته).

عایق جامد دیوار

کالاها داخلی حاوی خط کشی گرما ی انعطاف پذیر، تخته کوبی گرما ی (گچ تخته با پوشش عایق) یا فیبر که به علت فقدان ضخامت مورد نیاز کمتر استفاده می شود.

محصولات خارجی حاوی تخته های پلیمر که اکثرا ً بیرون از ساختمان به کار گرفته می شوند.

پانل های عایق ساختمان ها

تولید شده از الوار و فولاد که اکثرا ٌ ً از فوم پلی اورتان یا هسته پشم معدنی ساخته شده است.

عایق اتاق زیر شیروحی بام

تخته و روکش یا اسپری شده

عایق سقف مسطح

اکثرا ً مانند تخته های انتگرال
عایق سیـستم های گرمایی سرویس های آب گرم سرد (لوله کشی و کانال کشی)
چند تولید کننده محصولات پیشنهاد ی جهت لوله کشی و کانال کشی که از پشم معدنی ساخته شده و مناسب این کار هستند .
تقاضای بازار جهت عایق ساختمانی.

این مواد به سه دسته ی اصلی تقسیم می شوند:

الف) غیرآلی (مانند پشم معدنی)

ب) فسیل آلی (مانند پلی اورتان یا معدنی )

ج) طبیعی (مانند سلولز).

نمونه های انواع عایق کاری برخی از تولید کنندگان اصلی:

غیرآلی

در تولید پشم سنگ از پشم سرباره حاصل از تصفیه ی فلزات به عنوان بخشی از مواد بازیافتی استفاده می شود و ضایعات تولید را نیز بازیافت می نماید . شرکت پشم سنگ قراردادهایی دائمی با ارباب رجوعان شرکـت های بزرگ صنعتی بسته است تا با این امر استانداردهای تعمیر نگه داری کاربر د صنعتی فرآورده های پشم سنگ را ویرایش بخشد.

شرکـت پشم سنگ، از شیشه بازیافتی به عنوان مفاد بازیافت با درصد بالایی مصرف می نماید . ضایعات را نیز بازیافت می نماید .کوچکترین تغییر در ترکیبات بر سایز محصول اثر میگذارد.

پس این کالاها فرعی به بهم پیوسته و ضایعات مواد شیشه بازیافتی بیش از دیگر محصولات محدودیت پتانسیل دارند.

آلی (اورگانیک)

نمونه ها حاوی پلی اورتال، پلی ایز و سیانورات، فنولیک، پلی استرین منبسط، پلی استرین قالبی xps، فیبر سلولوز، پشم گوسفند فیبر کنف می باشند .

آموزش wrap برای معین نمودن تهیه محصولات حاوی مواد بازیافتی حاوی فرآورده های عایق پشت بام ها، کف ساختمان و دیوارها است که توسط تولید کنندگانی شبیه کمپانی سوپرگلاسو ایزو ول انجام شده است. این کالاها عمدتاً پشم شیشه اند (با استفاده از منابع ثانوی کانتینر) یا کالاها پلی استرین اند (بازیافت پلی استرین ارتجاعی در مقابل گرما ).

با تذکر به ارقام بدست آمده، انتظار می رود میزان فروش مواد عایق افزایش یابد. اندازه محصولات عایق نصب شده در ساختمان ها در سال در کشور بریتانیا حدوداً 14 میلیون متر مکعب است.

شکل 3 نشانگر ی تفکیک فروش مواد عایق بر اساس اهمیت است. فرض بر این است که تفکیک «ارزش» نمایشگر اندازه مواد مصرفی است.

به نظر می رسد محصولات تینر گران تر باشند. فیبرهای معدنی پارت اصلی فروش را حاوی شده اند امیدواریم این روند ادامه پیدا نماید . پس برای تولید پشم معدنی مواد خام با بیشتر شدن تقاضا روبه رو هستیم. تأثیرات کلیدی بر تقاضای مواد عایق در بخش پنجم آورده شده است. شکل 3: تفکیک اهمیت فروش مواد عایق بر طبق نوع عایق (پژوهش AMA)

203 تولید پشم معدنی و گسترش ی پایدار

در مقایسه با کلیه ی مواد عایق، پشم مفهوم (ساخته شده از سنگ سرباره)، (با پشم شیشه) دارای بهترین عملکرد است که بر طبق درجه دسته بندی شده است در روش سبز معین ات آمده است. راهنمای سبز مرتباً به روز رسانی شده به خاطر بازبینی عملکرد زیست محیطی دست یابی به رتبه بندی ها مساله تر می شود. چنانچه ضایعات ناشی از تهیه پشم معدنی قابل بازیابی بود امکان بازگشت این مواد به مراحل تولید بازیافت مواد جایگزین وجود داشت. چنانچه مجموعه های کافی و شالوده انتقال گسترش ی بازیافت، می توانستیم سیستم حلقه بسته بازیافتی را به کار بیندازیم. چنین موادی را میتوان دوباره بازیافت کرد به ماده اصلی برگرداند. شرکـت پشم سنگ می خواهد که این سرویس را ارتقاء دهد ولی تأکید دارد که باید میزان آلودگی را هم در نظر می بایست گرفت. به دنبال این مسئله، گزینش مواد بازیافتی جایگزین از ارزش زیاد ی برخوردار است.

نمونه های ویِژگزینشه منابع تولید پشم معدنی مجموعه پشم سنگ عبارتند از:

مصرف مجدد از فرآورده های فرعی از دیگر صنایع

اخیرا ً بین 20 تا 30 درصد وزن کوره ها از فرآورده های فرعی صنعت فولاد ساخته شده است.

استفاده مجدد از آف کات در فرآیند تولید پشم سنگ

برش زنی شکل دهی فرآورده های پشم سنگ را تولید به طور مستقیم بازیافت شده به فرآیند باز میگردند. بازیافت مستقیم این مواد تقریباً بر اساس وزن آنها 10% محاسبه شده است.

نیازهای کلیدی

تقاضای مواد خام جایگزین جهت تولید پشم معدنی عبارتند از:

الف) سنگ و گدازه: ترکیب شیمیایی مناسب با ترکیب پوشش مورد نیاز. واریته ای از سرباره و سن آذرین ترکیبات اولیه (سنگ چخماق آتشفشانی) به نظر می رسد مناسب باشند.

ب) سوخت: مواد جامد با انرژی کافی

ج) گزینش سایز 25mm سایز بزرگ برای پیشگیری از تداخل با عملکرد کوره.

جدول 1: ترکیبات عمده کوره سرباره ذوب آهن و سرباره ذوب فولاد و سنگ چخماق (بر طبق وزن درصدی)

مواد جایگزین

تولید پشم معدنی با مصرف از منابع بزرگ سرباره فولاد سرباره کوره ذوب آهن انجام می شود. مواد جایگزین مورد تست قرار گرفته در تولید پشم معدنی استفاده می شود.

میتوان از مواد به عنوان بخشی از مواد جایگزین سرباره (گدازه)، سنگ یا سوخت استفاده نمود. جهت تشخیص و بررسی چگونگی جانشینی مواد جایگزین جهت تهیه ی منابعی مانند آلومینیوم + آهن+تیتانیوم+منیزیوم و کلسیم چندین آزمایش انجام شده است.

  
نویسنده : عباد فرازی ; ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳٩٤

گوگل آنالیتیکز چیست ؟

گـوگل آنالیتیکز که به زبان انگلیسی Google Analytics نوشته می شود یک سرویس رایگان است که توسط کمپانی گـوگل ارایه شده وظیفه اصلی این سرویس ، ارایه آمار بازدید کنندگان وب سایت است و در قالبهای آماری با جزئیات کامل این اطلاعات را به مدیران وب وب سایت نشان می‌دهد. بیشترین کاربر د این سرویس جهت افرادی است که به امر بازار یابی اینترنتی یا مدیریت یک وب وبسایت اشتغال دارند با استفاده از اطلاعاتی که گـوگل آنالیتیکز در اختیار آنها قرار می دهد می توانند سیاستهای راه بردی معین ی را در خصوص وب وبسایت خود و زمینه کار تجارت اینترنی خود اتخاذ نمایند .


بسته های سئو

پکیج های سئو,بسته های سئو,سئو,بهینه سازی سایت,مقالات سئو,مقالات جدید سئو

از امکانات اصلی این سرویس ، امکان ارزیابی و تحلیل ورودی‌ها، صفحات ورودی دهنده، کاربر ان وارد شده، کار ‌های فرد ان، حضور مسیر خروجی آنها در وبسایت است به این ترتیب، گستره وسیع ی از اطلاعات را در اختیار مدیریت وبسایت قرار می دهد .
این سرویس امکانات متعددی در زمینه ارایه گزارش پیشرفت یا وضعیت یک پروگرام هدفمند برای کار وب سایت است مانند تعیین هدف برای یک بازه زمانی معین چنانچه در معین شده دست یابی به هدف مورد نظر انجام نشده باشد ، ارایه درصد نزدیکی به هدف از عبارت گزارشهای مفید این سرویس است .
بعضی از امکانات گوگل آنالیتیکز

باز دید کنندگان از وب سایت چه افرادی بوده اند
موقعیت جغرافیایی کاربر ان
مرورگری که با آن به سایت متصل شده اند
اطلاعات دیگری همچون رزولوشن صفحه نمایش کاربر ان، فعال بودن سرویس جاوا اسکریپت، نصب بودن سرویس فلش، زبان سیسـتم فرد موارد دیگر.

این سرویس با تمام ویژگی ها یی که جهت مدیران وب وب سایت ها دارد اما دارای معایبی هم است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم ؛
با مصرف از سرویس گوگل آنالیتیکز تمام اطلاعات وبسایت شما در اختیار گـوگل قرار میگرد این موضوع از ۲ جنبه می تواند ضرردار باشد .
چنانچه خطایی در وب سایت داشته باشید گوگــل سریع دار می‌شود و مورد دوم اینکه گوگل زمانی که اطلاعات تمام سایت‌ها را داشته باشه آنها را برده خودش می‌کند.
در گاهی موارد کم شدن سرعت نمایش صفحاتی که در حال آنالیز می باشند مشاهده شده در صورت قطعی رابطه با گوگــل به صورت م بالا آمدن صفحات همراه با خطا خواهد بود. همچنین در گاهی موارد ، ناسازگاری با برخی از اسکریپت‌های آماری مستقل هم دیده شده است.
این سرویس هم بصورت و هم بصورت تجاری (راه اندازی با پرداخت نرخ ) کار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که سیسـتم کم و کاستی هایی نسبت به ورژن تجاری دارد که قطعاً موارد مهم و حائز ارزش ی هستند نکته دیگر اینکه مجموعه گوگل دسترس و نگرانی ی به این سرویس رایگان را جهت کشور ما محدود کرده و تنها از طریق فیلتر شکن دسترس ی به آن میسر است .

  
نویسنده : عباد فرازی ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳٩٤

تعریفهای ساعت مچی

ساعت مچی چیست:نظرات متعددی در مورد اولین تمدنی که توانست را اندازه گیره نماید وجود دارد، برخی ها معتقد هستند که هندی ها گاهی دیگر می گویند بابلی ها یونانی ها، مصری ها و .... ولی به خوب ی می دانیم که ۵٠٠٠ تا ۶٠٠٠ سال پیش تمدن های بزرگ در آسیای میانه شمال آفریقا جهت تکمیل تقویم خود و همین طور برای اندازه گیری زمان شروع به ساختن ساعت مچی کردند.
ساعت یکی از قدیمی ترین اختراع بشر است که نیاز اندازه گیری همیشگی فواصل زمانی کوتاه تر از واحدهای طبیعی به مفهوم: ( روز ماه و سال ) را برطرف می نماید . ساعت مچی یک وسیله برای اندازه گیری نشان دادن نگهداری زمان است .


خرید ساعت مچی مردانه ارزان
فروشگاه ثنا,خرید ساعت مچی مردانه اصل,خرید ساعت مچی مردانه ارزان,خرید ساعت مچی مردانه

کلمه ی ساعت مچی (Clock) از زبانهای مکانی ( هلندی ، فرانسه لاتین ) به مفهوماز کلمات Clocca و Clagan که به مفهوم زنگ هستند مشتق شده است . ساعت شناسان دیگر متخصصان، بازبینی ساعت مچی را به مفهوم انحصاری دستگاه با مکانیسیمی جهت اعلام فواصل زمان به صورت شنیداری می شناسند که این دستگاه از طریق نواختن زنگ آلات موزیک و یا ناقوس فواصل زمانی را بیان می نماید .
در سنت قدیمی هر وسیله ای که جهت بیان فواصل زمانی به کار رود ولی فاقد صدا باشد را به عنوان یک نگار ( زمان شمار) می شناختند.
درکاربر د عمومی امروزه " ساعت" به هر وسیله ای جهت اندازه گیری و نمایش اطلاق می شود و اینکه امروزه ساعت های مچی و دیگر زمان شمار ها که می توانند بوسیله یک نفر حمل نقل شوند از ساعت های دیواری (Clocks) متمایز شده اند.
برندهای زیاد دیده شده ساعت مچی
ساعت مچی سواچ,ساعت مچی سیکو,ساعت مچی رولکس,ساعت مچی سیتیزن,ساعت مچی جوجو,ساعت مچی گوچی,ساعت مچی آدیداس,ساعت مچی پوما,ساعت مچی جگوار,ساعت مچی فسیل,ساعت مچی مخزن,ساعت مچی ck


ساعت طرح استورم | STORM WATCHES

با کیفیت بی نظیر طراحی مدرن

از دیگران بخواهید ساعت شما را بخوانند

دیدن چهره آنها خواندن ساعت دیدنی است

در مجالس و میهمانی ها بدرخشید

ساعت مچی سواچ

در سال ۱۹۸۳ نیکولاس ج هایاک ساعت سوئیسی سواچ را بنیان گذاری کرد و با این کار راهی نو برای گروه سواچ و تکمیل مارک های آن گشود.او در سال ۱۹۹۸ موفق به کسب دکترا از دانشکده نوشاتل جایزه نوبل اقتصاد گردید. زمان مدیریت علت ی او در گروه سواچ از ۱۹۸۶ آغاز تا سال ۲۰۱۰ ادامه یافت
ساعت مچی سواچ آیرونی مد جاکل سوئیت

هم اکنون گروه سواچ بهترین گروه سازنده ساعت در جهان است.این گروه در زمینه های تولید ساعت و جواهرات و تولید موتور قطعات موتور ساعت فعال است گروه سواچ همچنین نقش بسزایی در زمینه سیسـتم های الکترونیکی در جهان دارد

نام این شرکت ۳۰ سال پیش از نام ساعت سواچ که خوب ترین و شناخته شده ترین مارک ساعت در بین مشتریان این گروه از ساعت ها است گرفته شده اکنون گروه سواچ ارائه دهنده ساعت جهت تمام سلیقه ها و در تمام رده های قیمتی است Breguet, Blancpain, Glashütte-Original, Léon Hatot, Jaquet-Droz, Omega and Tiffany & Co در رده ساعت های لوکس

Longines, Rado and Union Glashütte در رده ساعت های گران قیمت

Tissot, ck Calvin Klein, Certina, Mido, Hamilton and Balmain در رده ساعتها با قیمت متوسط

Swatch and Flik Flak در رده ساعت با قیمت پایه

امروز گروه سواچ به ادامه تحقیقات سرمایه گذاری های عظیم در زمینه مواد، تکنولوژی، طراحی تولید مشغول است.این مجموعه همچنین در زمینه میکروالکترونیک میکرومکانیک کار های بسیاری دارد.همین طور در زمینه ارتباطات تلفنی و صنعت خودرو فعال است به تولید وسائل آلات دقیق اندازه گیری در کار های ورزشی زیاد دیده شده است.اما این کار ها کار اصلی این مجموعه نیست ولی باعث شده است تا این گروه در بسیاری از رویداد های ورزشی و حتی بازیهای المپیک داشته باشد

در زیر نام شرکت های زیر مجموع گروه سواچ درج شده است

مارک های گروه سواچ Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Tiffany & Co., Longines, Rado, Union Glashütte, Tissot, ck watch & jewelry, Balmain, Certina, Mido, Hamilton, Swatch, Flik Flak, Endura and Tourbillon.

شرکـت های تولیدی در گروه سواچ DYB, ETA, Frédéric Piguet, Valdar, Nivarox-FAR, Comadur, Rubattel et Weyermann, MOM Le Prélet, Deutsche Zifferblatt Manufaktur, Universo, Favre et Perret, Manufacture Ruedin, Lascor, Meco, Swatch Group Assembly, EM Microelectronic, Lasag, Renata, Microcomponents, Micro Crystal, Oscilloquartz and Swiss Timing.

ساعت مچی گوچی

ساعت مچی سیکو

ساعت مچی سیتیزن

ساعت مچی کوارتز

ساعت مچی مکانیکی

ساعت مچی ارزان

ساعت مچی اصل

ساعت مچی مردانه

ساعت مچی زنانه

ساعت مچی آنالوگ

ساعت مچی مخزن

ساعت مچی یک دختر انه

ساعت مچی جدید

ساعت مچی کلاسیک

ساعت مچی مدرن

سایت ساعت مچی

  
نویسنده : عباد فرازی ; ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ بهمن ،۱۳٩٤

“داب اسمش” زمان نو مشارکت با برندها

سلفی دیگر نخ‌نما شده! نوبت به موج ِ نو ی از “خویش‌نمایی” رسیده به نام دابسمش. (یا دابس‌مَش یا داب‌اسمش یا هرجور دیگری که تلفظش بکنید ). کاری که دابسمش می‌کند، دوبله برعکس جالب است. یعنی به جای آنکه برای عکس ، صدا تولید بکنید ، برای صدا، عکس تولید می‌کنید. ما ترجیح می‌دهیم اسم بازیگری رویش نگذاریم. شعارش این است: راه باطعم ‌ای برای رابطه برقرار کردن.

داب اسمش جدید

تا قبل از سال ۲۰۱۴ این شامورتی‌بازی‌ها به افرادی محدود می‌شد که تا میزانی از صدا تصویر سر در میاوردند. ولی با ورود برنامه کاربردی دابسمش، ۵۰ میلیون نفر در ۱۹۲ کشور جهان آن را نصب کردند دوبلور عکس ی شدند. این برنامه کاربردی برای اندروید آی‌او‌اس ساخته شده ولی ویندوزفونی‌ها سرشان بی‌کلاه مانده است.

داب اسمش,داب اسمش فارسی,داب اسمش جدید

این دوبلورهای تازه‌کار، ابتدا صوت مناسب برای فیلم دیدنی ی خود انتخاب می‌کنند. صوت فیلم جذاب ‌های قدیمی، شخصیت‌های کلاه‌قرمزی، دیالوگ‌های ماندگار، مصاحبه‌های پخش‌نشده “در استان”، مسابقه ثانیه‌ها، گزارش‌های تاریخی فوتبال، تیتراژ جیمبو، کلیپ‌های صوتی که قبلا با بلوتوث دست به دست می‌شد و… خلاصه هیچ چیزی از زیر دستشان در نمی‌رود. پس نقش‌های این افراد را خودشان شخصاً بازآفرینی می‌کنند. گاهی از آنها فضاسازی انجام می‌دهند، برخی دیگر کلیپشان را در فرمت سلفی ِ قبلِ از خوابِ اینستاگرام تهیه می‌کنند. کلیپ‌های دابسمش ۱۰ ثانیه‌ای هستند برای اشتراک روی شبکه‌های اجتماعی ساخته می‌شوند. همچنین کل صداهایی که در دابسمش مصرف می‌شوند را می‌توانید در نرم افزار کاربردی با جستجوی آسان بر حسب «تگ» پیدا بکنید . خودتان نیز می‌توانید صدا اضافه بکنید .

از حق نگذریم، تماشای بسیاری از این فیلم دیدنی ها لذت‌بخش است اما لذت شما کاملا بستگی به خلاقیت دوبلور دارد. افرادی مثل رامبد جوان، یک پیچِ باطعم به جریان داده‌اند. چند فیلم جذاب ی ایرانی دابسمش برایتان گزینش کرده ‌ایم که قصه خوب دستتان بیاید. شرح بیشتر نمی‌دهیم که بی‌طعم نشود.

این دوبلورهای تازه‌کار، ابتدا صوت مناسب برای فیلم جالب ی خود انتخاب می‌کنند. ولوم فیلم دیدنی ‌های قدیمی، شخصیت‌های کلاه‌قرمزی، دیالوگ‌های ماندگار، مسابقه ثانیه‌ها، گزارش‌های تاریخی فوتبال، تیتراژ جیمبو، کلیپ‌های صوتی که قبلا با بلوتوث دست به دست می‌شد و… خلاصه هیچ چیزی از زیر دستشان در نمی‌رود ، پس نقش‌های این افراد را خودشان شخصاً بازآفرینی می‌کنند. برخی از آنها فضاسازی هم انجام می‌دهند، و برخی دیگر کلیپشان را در فرمت سلفی ِ قبلِ از خوابِ اینستاگرام تهیه می‌کنند.

کلیپ‌های دابسمش ۱۰ ثانیه‌ای هستند و برای اشتراک روی شبکه‌های اجتماعی ساخته می‌شوند. همچنین کل صداهایی که در دابسمش مصرف می‌شوند را می‌توانید در برنامه با جستجوی آسان بر حسب «تگ» پیدا بکنید . خودتان هم می‌توانید صدا اضافه بکنید .

تماشای برخی از این فیلم جذاب ها لذت‌بخش است و میزان جذابیت آن بستگی به خلاقیت دوبلور دارد.

  
نویسنده : عباد فرازی ; ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳٩٤

ابرقهرمانان شگفت انگیز جواب می دهند/ارزیابی پویانمایی شگفت‌انگیزان

شگفت انگیزان عنوان انیمیشن رایانه ی امریکایی است که توسط شرکت پرآوازه مشهور والت دیزنی با همکاری استودیوهای انیمیشن سازی پیکسار در ژانر های ترکیبی ابرقهرمانی کمدی تولید شد در سال ۲۰۰۴ میلادی روی پرده‌ی سینما قرار گرفت.

دانلود کارتون های دهه 60


براد بیرد در این فیلـم به عنوان نویسنده کارگردان ظاهر شد و توانست نظرات مثبت بسیاری از منتقدان و مخاطبان را به شگفت انگیزان جلب نماید.

براد بیرد کارگردان، فیلم دیدنی نامه نویس، انیماتور، تولید کننده و بازیگر امریکایی است که تهم اکنون غول آهنی، مأموریت غیرممکن (پروژه شبح)، راتاتویی و شگفت انگیزان را در کارنامه‌ی هنری خود به ثبت رسانده است.

جریان شگفت انگیزان مانندبقیه آثار ابرقهرمانی آمیخته‌ای از نزاع بین قهرمانان با اشرار و تبهکاران است. در این دست آثار دو جبهه‌ی اصلی تعریف می‌شوند که در یکی قهرمانان حابین آن‌ها استقرار دارند در دیگری افراد گروه‌های شروری که خواهان برهم زدن نظم حاکم بر شرایط موجود هستند ، میدان داری می‌کنند.
دانلود کارتون های دهه 60,دانلود کارتون های قدیمی,دانلود کارتون جدید در عمده‌ی آثار ابرقهرمانی مردم نقشی انفعالی ایفا می‌کنند در حالی که دو جبهه‌ی پروتاگونیست انتاگونیست راه تقابل پیشه کرده و در نبردی سخت و طاقت فرسا یکی از طرفین دعوا فاتح میدان جنگ می‌شود. در اکثرا مسائل این قهرمانان حامی شرایط موجود هستند که بر مخالفان می‌تازند تا به پیروزی در میدان دست یابند.

در فیلم جالب ‌ها انیمیشن‌های ابرقهرمانی همواره عواملی بیرونی و داخلی امنیت جوامع را تهدید می‌کنند درصدد برهم زدن نظم حاکم بر شرایط موجود ایجاد هرج مرج هستند . در نقطه‌ی مقابل همواره ناجیانی ظاهر شده و به مواجهه با جریانات انارشیست برهم زننده نظم موجود می‌پردازند و تهدیدات موجود را رفع و از از بین بردن جهان سیطره اشرار بر آن پیشگیری به عمل می‌آورند.

ریشه‌ی ابراسطوره پردازی را می‌توان در اندیشه‌ جهان بینی فیلسوف بیان المانی فردریش نیچه جستجو کرد.


سوپرمن یا ابرمرد اولین اثر ابرقهرمانی بود که در دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی بوسیله سیگل خلق شد.


سیگل صراحتاً به این مساله اذعان دارد که شخصیت سوپرمن را مبتنی بر اندیشه‌ی نیچه ساخته و پرداخته است. نیچه بعد از اعلام مرگ خدا به معرفی تبیین جایگزینی برای او می‌پردازد. به اعتقاد نیچه آدم بهترین جایگزین برای خداست. اوست که ارزش‌ها را تعریف و در راستای آن‌ها سیر می‌کند. نیچه عنوان ابرمرد را برای آدم طرازش برمی گزیند.

سیگل در کمیک استریپش کاراکتر سوپرمن یا ابرمرد را مبتنی بر اسطوره‌هایی چون سامسون (پهلوان اسطوره ای یهود) و هرکول (پهلوان اسطوره ای یونانی) شخصیت حقیقی موسی علیه الدرود پیامبر اولوالعزم الهی، خلق می‌کند.بقیه ابراسطوره پردازان هم با بهره‌گیری از شخصیت‌های اسطوره‌ای داستان‌های تبسیار ایلیاد و اودیسه هومر به خلق کاراکترهای مد نظر پرداختند. نقش خدایان و حابین آن‌ها در ایلیاد اودیسه بسیار پر رنگ است که این مساله خود به دست مایه‌ای برای سازندگان آثار سینمایی مبدل گشته تا با عاریت گرفتن خصلت‌ها ویژگی‌های خدایان یونان باستان به شخصیت‌های داستانی هویت ابرقهرمانی بخشند.

نقد ارزیابی پویانمایی:

انیمیشن با نمایش مصاحبه ای از سه اسطوره اصلی فیلم زیبا شروع می‌شود. آن‌ها از زندگی شخصی خود و خدماتی که برای حفاظت از مردم ارائه می‌دهند، سخن می‌رانند.

ابتدا ابراسطوره اصلی جریان شگفت انگیز در قاب تلویزیون ظاهر می‌شود.

او دارای جسه‌ای تنومند، بازوان و بدنی عضلانی و سینه‌ای ستبر است. برای طراحی صورت باب از اناتومی صورت براد بیرد کارگردان انیمیشن استفاده شده است. شخصیت اقای شگفت انگیز روگرفتی از پهلوان اسطوره‌ای یونان هرکول و شخصیت‌های سینمایی امریکایی چون رمبو راکی و قهرمانان پرورش اندامی چون آرنولد شوارتزنگر است.

ماچوئیسم و گرایش به داشتن بدن عضلانی در باب پار کاملاً هویداست. او با تحقیر وزنه‌های معمول موجود در باشگاه‌های بدن سازی از واگن‌های قطار و تانکرها برای وزنه زنی استفاده می‌کند.

ابراسطوره دوم انیمیشن، الاستی گرل یا دختر انعطاف پذیر است که بدنی کاملاً منعطف کش مانند دارد.

او در مصاحبه‌ی تلویزیونی از علقه های فمینیستی‌اش می‌گوید حاضر نیست به خاطر قدرتش با هیچ مردی همسرداری نماید ولی بعدها معلوم می‌شود که او عاشق باب پار شده و بعد از همسرداری با او مالک سه فرزند می‌شود.

اسطوره سوم قصه، فروزون دوست صمیمی باب است که در مقابل دوربین به ارائه‌ی توضیحاتی می‌پردازد.

او در صورت وجود رطوبت در محیط بدنش یخ، برف و سرما تولید می‌کند و به مواجهه با نیروهای شرور می‌پردازد. فروزون یا لوسیوس بست شخصیتی مشابه ایس من یا مرد یخی در کمیک مشهور مارول دارد. او بیش از باب همسرش به زندگی اجتماعی عادی مانندبقیه مردم عادت کرده است.

باب پار که مردم عادی به تن پوشیده و سوار بر ماشین آرام آرام در جاده حرکت می‌کند بعد از شنیدن تعقیب گروه تبهکاری بوسیله پلیس لباس ابرقهرمانی‌اش را به تن می‌پوشد با ریشه کن کردن درختی قطور از زمین ضمن نجات گربه‌ی پیرزن رهگذر مانع حرکت دزدها شده آن‌ها را به پلیس تحویل می‌دهد.

بعد از این واقعه پسری که خود را یکی از طرفداران پرو پاقرص شگفت انگیز می‌خواند ظاهر شده برای همراهی همکاری با باب پار اظهار علاقه مندی می‌کند؛ ولی شگفت انگیز او را با سردی بی اعتنایی از خود می‌راند. این پسر که خود را شگفت بچه می‌خواند دست از ملازم ت با باب پار برنمی دارد با این کار بارها برای او مسائل ی به بار می‌آورد. در آخرین ملاقات آن‌ها، آقـای شگفت انگیز به ابراز علاقه همراهی بادی پاین که در سال‌های آینده به ابرشرور و شخصیت انتاگونیست و ضدوضعیت مبدل می‌شود، جواب رد می‌دهد. برخورد باب پار سبب انگیزش کینه و نفرت بادی پاین می‌شود تا جایی که از او شخصیتی ابرشرور می‌سازد.

  
نویسنده : عباد فرازی ; ساعت ٤:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳٩٤

مقاله آموزشی نامه نگاری اداری<br />انواع نامه نگاری

سازمانهای اداری باقتضای هدفی که دارند و وظایفی که ملزم بانجام آن هستند بذل مجاهدت و ابراز کار می نمایند. حاصل تلاش کار آنها بصورت اوراق اسنادی در می آید که مجموعه آن پرونده سابقه مساله مربوط را تشکیل می دهد، این مکاتبات اسناد که بطور مستمر و متوالی بوجود می آیند چگونگی اقدامات روش انجام عمل هر مورد و مساله را حاوی بوده و در اینصورت اسناد ذی قیمت ارزنده ای هستند که با صرف زمان و پرداخت هزینه های مادی و تلاش های آدم ی به دست آمده اند ضرورت دارد که با علاقمندی برمبنای علمی آنها را طبقه بندی و تنظیم و بالاخره حفظ مراقبت نمود. واحدهای سازمانی هریک قسمت ی از وظایف خط مشی کلی سازمان را به عهده دارند و در رشته مربوط به دارای اختیارات ضروری بوده با انجام وظائف بصیر مطلع هستند ، پس منشاء ایجاد تولید نامه های صادره کار عملیات کارکنان سازمان است که منفرداً مجتمعاً تبدیل باسناد و اوراق نامه هایی می گردد نامه های صادره را بوجود می آورد. نامه های صادره منعکـس کننده کار های صورت گرفته است که اگر بدرستی تنظیم ارسال نگردد روند اجرایی امور را دچار اخلال می نماید . بدین لحاظ بمنظور یکسان سازی چارچوب نامه های صادره از طرف دانشگاه این مجموعه گردآوری و تگذشته می گردد.


نامه های اداری

هر نوشته ای که حاوی یا چند مورد اداری بوده و به عنوان وسیله رابطه در داخل و خارج سازمان مورد مصرف قرار گیرد.

ویژگیها و معین اتی که نامه های اداری را ازبقیه نامه ها متمایز می سازد عبارتند از : شماره – تاریخ- عنوان واحد گیرنده- عنوان واحد فرستنده- موضوع- نام و عنوان امضاء کننده نامه- امضای نامه بوسیله فرد صلاحیتدار- تهیه و نگارش نامه روی کاغذهای اداری – رعایت ضوابط نامه نگاری.

برای سرعت بخشیدن به جریان برخی از کارها از یادداشت اداری مصرف می شود. یادداشت اداری از همه خصوصیات نامه اداری برخوردار ناست . اما چون در برخی از مسائل به عنوان سند و مدرک می تواند ملاک عمل قرار گیرد، باید به وسیله مقام صلاحیتدار امضاء شود و برای انجام پیدا کردن امور اداری یا مالی در دفتر اندیکاتور ثبت گردد.

هر نامه اداری از پنج جزء فوق در ذیل تشکیل می شود :
الف- سرلوحه. ب – عناوین گیرنده و فرستنده موضوع. ج- متن نامه. د- معین ات امضاء کننده. هـ – گیرندگان رونوشت.

نامه های اداری به آن پارت از نامه اطلاق می گردد که اکثرا ٌ ً در بالای کاغذهای اداری چاپ شده است. در وزارتخانه ها موسسات دولتی آرم جمهوری اسلامی ایران، نام وزارتخانه، نام موسسه یا سازمان، شماره، تاریخ، و پیوست است ، گاهی از سازمانهای وابسته به دولت، آرم اختصاصی را در بالای نامه چاپ می نماید .

عنوان گیرنده نامه : منظور از گیرنده یا مخاطب نامه جمله از شخص، مقام سازمانی، سازمان یا واحد سازمانی که نامه به آن خطاب می شود.
عنوان گیرنده نامه با کلمه «به» معین می شود.
عنوان فرستنده نامه: منظور از فرستنده نامه جمله از شخص یا مقام سازمانی، سازمان یا واحد سازمانی که نامه از طرف او نوشته می شود. بیان کننده عنوان فرستنده نامه کلمه «از» است .
مساله نامه : منظور از مساله نامه جمله کوتاه گویایی است که مبین محتوای نامه باشد مساله نامه با کلمه «موضوع» معین می گردد.

_تلخیص مورد نامه ذکر آن در بالای نامه صادره ضروری است و انجام این امر باید از طرف تهیه کننده پیش نویس صورت پذیرد. زیرا نامبرده خوبتر ازبقیه مقامات اداری که در جریان مطالعه نامه قرار می گیرند صلاحیت خلاصه نمودن مساله را دارد.
تعیین خلاصه مطالب مندرج در نامه و ذکر آن در بالای نامه موجبات سهولت و سرعت گردش مکاتبات را فراهم
می سازد و برای متصدیان ثبت کنترل وبقیه پرسنلی که نامه را از نظر کلی ملاحظه کرده و یا مورد ارزیابی اقدام قرار می دهند مفید و ضروری است.

متن نامه مطالب شرحی است که در رابطه با موضوع نامه نوشته می شود در واقع هدف نامه است و چیزی است که انگیزه تهیه نامه است و ممکن است کوتاه و در یک یا چند سطر باشد و یا در یا چند صفحه تهیه تنظیم گردد.

مسئولیت نهایی هر نامه با یک فرد یا مقام سازمانی است که نامه بوسیله وی امضاء می شود. در این جا منظور از معین ات امضاء کننده، معین ات اداری و فردی شخصی است که نامه را امضاء می نماید .

منظور از گیرندگان رونوشت، واحدهای سازمانی یا اشخاصی هستند که می باید رونوشت نامه به عنوان آنان صادر گردد و غیر از گیرنده اصلی است. گیرندگان رونوشت اکثرا ً با جمله «رونوشت به» معین می گردد.
شماره:
تاریخ:
پیوست:
وزارت:
سرلوحه جناب آقای/سرکار خانم ………………..
«معین ات فردی و اداری گیرنده»
(عناوین )
رئیس/مدیر/سرپرست/محترم ………….
موضوع:
متن:
معین ات فردی و اداری فرستنده
امضاء
رونوشت به:
گیرندگان رونوشت
نامه های اداری از دیدگاه ماهیت کار: نامه های خبری- نامه های بازدارنده- نامه های دستور درخواستی – نامه های همموزیک ی.

به وسیله این گونه نامه ها، نتیجه کار به سازمان یا شخص ذیربط اطلاع داده می شود. یا ممکن است شروع یا انتها یک کار را به اطلاع گیرنده نامه و یا ارباب رجوع برساند.

به نامه هایی اطلاق می شود که از انجام یا متن کار و یا ظهور حادثه ای پیشگیری بعمل آورد. اینگونه نامه ها اقداماتی را که توسط سازمان یا افراد شروع شده یا در حال شکل گرفتن است، بطور م و یا دائم متوقف می نماید .

این نامه ها که بیش تر نامه های اداری را تشکیل می دهند دستور یا درخواست انجام گرفتن کاری است که ممکن است از سازمان یا فردی خواسته شود یا نتیجه کار از آنها سئوال گردد.

این گونه نامه ها برای موسیقی ی بین واحدهای مختلف سازمان تهیه می شود یا ممکن است در مورد ی بین دو یا چند موسسه یا وزارتخانه ایجاد موزیک ی نماید مانند بخشنامه ها .

مراحلی که برای تهیه و تنظیم نامه اداری اکثرا ضروری است از این قرار است:

پیش از آنکه نامه ای نوشته شود یا دستور نوشتن آن صادر گردد، لازم است با طرح چند پرسش ضرورت نوشتن نامه محرز شود. ارزیابی قبل از نوشتن باعث خواهد شد که از مکاتبات اضافی بیهوده پیشگیری شود و نامه بدون تهیه نگردد، بدین ترتیب در هزینه ها و زمان صرفه جویی بعمل خواهد آمد.

تهیه پیش نویس پایه و اساس نامه و در واقع طی کامل مراحل نگارش آن از ابتدا تا انتها کار است . تهیه پیش نویس نیاز به فراهم آوردن مقدماتی دارد که برای سهولت مطالعه، آنرا در دو سری آماده سازی مقدمات و تدوین مورد نقد قرار میدهیم.

مقدماتی که برای تهیه نامه اداری یا اصولاً هر نوع نوشته علمی دیگر باید فراهم شوند عبارتند از تعیین تحصیل منابع مورد نیاز و پس تعیین چارچوب و تنظیم فهرست مطالبی که باید در نامه قید شود.

برای تهیه یک نامه خوب تاثیر گذار که مطالب و محتوای آن، مستند و مستدل ومتکی بر قواعد باشد گرچه نویسنده نامه بیش از هر چیز در وقت نوشتن از حافظه اطلاعات خود یاری می جوید، ولی در اکثرا مسائل از مراجعه به منابع مختلف به مخصوص پرونده جهت بررسی بیشتر بی نیاز ناست .

این وهله به تهیه تنظیم فهرست مطالب اختصاص دارد که در واقع طرح و چارچوب ذهنی کار در این وهله آماد ه می شود. در این وهله نویسنده باید وقت نوشتن نامه، مطالب مسائل را که پیرامون نامه به ذهن او می رسد یادداشت نماید . مطالب یادداشت شده را دوباره مورد تجزیه تحلیل قرار دهد و بر طبق ارزش تنظیم نماید . ممکن است مطالبی از آن حذف و یا مسائل ی به آن اضافه شود. فهرست نهایی تقریباً چارچوب اصلی ما در ساختمان نامه است.

که حاوی نحوه تنظیم عناوین و نیز تنظیم متن نامه است

نامه های اداری اکثرا ً مقدمه ای دارند، این مقدمه ممکن است کوتاه و در چند کلمه خلاصه شود یا چندین سطر را به اختصاص دهد. هر مقدمه ای با تذکر به مورد آن صورت مختلف ی خواهد داشت. چنانچه نامه تهیه شده در جواب یا پیرو نامه ای باشد، در این حالت ذکر شماره تاریخ و عنوان مختصر مساله نامه قبلی مقدمه نامه محسوب می شود ، ولی چنانچه نامه بدون سابقه و نو باشد ضروری ست که برای روشن شدن ذهن مخاطب و هم چنین برای آماده کردن مسیر فکر او برای پذیرش و دریافت پیام توضیح قبل از پرداختن به اصل موضوع داده شود که همین یا دو سطر بعنوان مقدمه تلقی میگردد.
اصل موضوع- از آنجا که نامه یکی از با اهمیت ترین وسایل ایجاد رابطه در سازمانها و ادارات شناخته شده است. مناسب است که به بهترین وجهی به رشته تحریر درآید. در این مورد آسان نویسی توصیه می شود . زیرا ساده و بی تکلف نوشتن تفهیم میسر ساخته و نیاز به توضیح اضافه را کم می نماید . نامه های اداری باید آن چنان تهیه شوند که براحتی منظور و هدف پیام دهنده را بازگو نماید خواننده بعد از مطالعه، آن چه را که مراد نویسنده بوده است بطور کامل دریابد.
اختتام و نتیجه گیری- نامه های اداری ممکن است به گونه های مختلف انتها پذیرند. ولی آنچه در انتها نامه بیشتر به چشم می خورد، نشانگر ارزش آن و ترغیب اقدام کننده در سرعت بخشیدن به انجام گرفتن درخواست ارسال جواب است. از طرفی بهتر است در نامه های جوابیه، نتیجه مثبت یا بد کاملاً معین شود.

بعد از آنکه پیش نویس تهیه گردید، لازم ست قبل از ماشین شدن مورد نقد قرار گیرد. این نقد برای حصول اطمینان از کفایت و کارآیی تاثیر مطالب طرح شده است. در مورد جواب نامه ها می توان نامه واصله را با پیش نویس نامه جوابیه تهیه شده مقایسه کرد تا اطمینان حاصل شود که پیش نویس تهیه شده کامل بدون نقض بوده به تمام سئوالات یا درخواستهای فرستنده نامه جواب گفته شده است. دربقیه مسائل برای بازبینی پیش نویس می توان از فهرست ارزیابی (چک لیست) استفاده کرد بر طبق آن نسبت به نقد مجدد پیش نویس اقدام نمود. در فهرست تحلیل پیش نویس، سئوالاتی بیان می گردد که تحلیل جواب آنها نمایشگر کفایت یا کافی نبودن پیش نویس است.
سایر اقدامات – بعد از آنکه پیش نویس تهیه شده از هر جهت مورد تایید تهیه کننده آن قرار گرفت ذیل آنرا امضاء برای مقامی که باید امضاء نهایی نماید می فرستد. مقام مزبور بعد از مطالعه، چک اصلاح ضروری را بعمل میآورد و عنداللزوم با افزودن و یا کم کردن مطالبی به آن، پیش نویس را بطور مقدماتی امضاء می نماید و برای ماشین نمودن به واحد مربوطه می فرستد.
– رعایت شان سلسله مراتب مقامات اداری در مکاتباتاکثرا ً مخاطب دریافت کننده نامه نسبت به نویسنده فرستنده با توجه به سلسله مراتب اداری یکی از اکنون ت زیر را دارد:
الف- مقام مافوق اافزایش است.
ب- همردیف است .
ج- مادون و زیر دست فرستنده نامه است.
در هریک از هم اکنون ت فوق نزاکت ادب اداری متناسب به مقام گیرنده نامه باید در نظر گرفته شود بدین کیفیت که خارج از اصل مطلب و مورد مورد مکاتبه که باید با کمال سادگی وضوح نگاشته شود توجه باین نکات ضروری است.
الف- ممکن است نامه ابتداء بساکن یعنی اولین نامه ای باشد که در موضوع مورد مکاتبه نوشته می شود پس بعد از ذکر عنوان گیرنده و درج مورد کلی بلافاصله باصل مطلب پرداخته می شود و ضمن نامه اصطلاحات اداری بشرح زیر عنوان میگردد:
بمقام مافوق:
« خاطر عالی مستحضر است که… » «باستحضار میرساند»…
«توجه آن مقام را باین موضوع معطوف می دارد که …»
و عبارات عبارات مشابه. بمقام همردیف:
«باطلاع میرساند…»
«اشعار می دارد…» «بطوری که اطلاع دارید..» و عبارات مشابه.

بمقام مادون زیردست:
«تذکر می دهد»
«لازم است یادآوری نماید که»
محتاج تذکر است» عبارات مشابه .
هرگاه ضمن نامه تقاضای انجام کاری شده باشد خوبتر است از این کلمات و اصطلاحات اداری استفاده شود:
مقامات مافوق: «متمنی است دستور فرمائید» یا «تمنا دارد مقرر فرمائید»مقامات همردیف: «خواهشمند است دستور فرمائید» یا «تقاضا دارد که دستور فرمائید».مقامات مادون: «مقتضی است..» یا «ضروری است دستور دهید…» و مسائل مشابه.
– ایجاد رابطه در مکاتبات
نامه ای که از سازمان صادر می گردد ممکن است که در سازمان گیرنده سابقه داشته باشد و یا در جواب نامه طرف مکاتبه فرستاده شود در اینصورت از نظر امکان کنترل گردش نامه بدست آوردن سوابق آن ضرورت دارد بشماره های مکاتبات و نامه های طرف گیرنده اشاره شود در این صورت:
الف- اگر نامه در جواب نامه طرف مکاتبه صادر گردد بعد از ذکر عنوان شماره و تاریخ نامه گیرنده باین شرح قید
می گردد:
«در جواب نامه شماره ……… مورخ»
«عطف به نامه شماره ……….مورخ»
ب- هرگاه نامه در دنباله مکاتبات قدیم فرستنده نامه باشد بعد از آخرین مکاتبه نامه ای از گیرنده دریافت نشده است بعد از عنوان باین شرح انشاء می گردد:
«در تعقیب نامه شماره ……. مورخ ………. »
«پیرو نامه شماره …… مورخ…………»
ذکر شماره نامه بمتصدیان کنترل گردش نامه و بایگانیها امکان می دهد که بسرعت به سهولت به پرونده سوابق مربوطه دسترسی پیدا کنند.
گردآوری وتنظیم:
دبیرخانه کل دانشگاه شهید چمران اهواز ۱ تعریف نامه اداری ۲ معین ات نامه اداری ۳ یادداشت اداری ۴ اجزای نامه های اداری ۴٫۱ سرلوحه ۴٫۲ عنوان های گیرنده، فرستنده مساله نامه ۴٫۳ متن نامه ۴٫۴ معین ات امضاء کننده ۴٫۵ گیرندگان رونوشت ۵ نامه های خبری ۶ نامه های بازدارنده ۳- نامه های دستوری یا درخواستی: ۷ نامه های همآهنگ ی ۸ مراحل تهیه نامه های اداری ۸٫۱ وهله اول – ارزیابی قبل از نگارش ۸٫۲ وهله دوم- تهیه پیش نویس ۸٫۲٫۱ آماده سازی مقدمات ۱- تعیین تحصیل منابع مورد نیاز ۲- تعیین چارچوب کار و تنظیم فهرست مطالب ۸٫۲٫۲ تدوین نامه۱ -روش تنظیم عناوین نامه- تنظیم عناین نامه در مکاتبات اداری بستگی به مخاطب، فرستنده و مورد نامه دارد. انتخاب عنوان صحیح، آغازگری منطقی اثری مطلوب درگیرنده نامه خواهد داشت. عنوان مناسب مخاطب را وادار می نماید نامه را به دقت مورد مطالعه قرار داده و جوابی منطقی و مناسب به آن بدهد. ۲- تنظیم متن نامه – اصولا متن هر نامه ای از سه بخش تشکیل می شود . مقدمه – اصل موضوع نتیجه گیری اختتام مطلب. ۸٫۳ مقدمه ۸٫۴ وهله سوم- ارزیابی پیش نویس

  
نویسنده : عباد فرازی ; ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳٩٤

هفت راه اثبات شده ۲۰۱۵ برای افزایش رضایت مشتریان

اگر می‌خواهید در سال ۲۰۱۵ رضایت مشتریانتان را افزایش دهید، باید کارهایی هدفمند انجام دهید.

داشتن مشتریان راضی، امتیازی است که هیچ کسب‌وکاری نباید آن را از دست بدهد بااین‌حال چندین شرکـت این معیار را در اولویت‌هایشان قرار داده‌اند. چنانچه دنبال نتایج عالی در سال ۲۰۱۵ هستید، نمی‌توانید فقط به درآمد فکر بکنید . شما باید در زمینه راضی نگه‌داشتن مشتریان بسیار فعال باشید. در اینجا ۷شیوه برای راضی نگه‌داشتن مشتریان نام می‌بریم:
۱. اندازه‌گیری رضایت مشتری را یاد بگیرید

شما نمی‌توانید چیزی غیر‌قابل اندازه‌گیری را ارتقا بخشید، پس اولین گام شما این است که یاد بگیرید چطور رضایت مشتری را اندازه‌گیری بکنید . راه‌های متعددی برای درک حس مشتری در مورد مجموعه یا خدمات شما وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توانید بعد از انجام خدمات یک نظر‌سنجی تلفنی یا بازخورد آن لایق داشته باشید یا اینکه یک نظرسنجی نقد بفرستید. به خاطر داشته باشید، تنها افرادی با نظرات قوی برای پاسخگویی خواهند گذاشت، پس در پاسخ‌هایی که دریافت می‌کنید منتظر نظرات تند اقطعا لی باشید.
۲. کارشناس باشید

مشتریان به کمک شما نیاز دارند. به همین دلیل است که شما را به خدمت گرفته یا محصول شما را خریداری کرده ‌اند. پس برای کارشناس شدن در رشته‌تان زمان بگذارید. این بدین مفهوم نیست که تمام وقت‌تان را صرف مجاب کردن مشتریانتان بکنید تا به کارشناس بودن شما اعتراف کنند. بلکه به مفهوم آموزش توانمند‌سازی صادقانه مشتریانتان است. چنانچه به عنوان کارشناس کارشناس ظاهر شوید آن‌ها به شما اعتماد می‌کنند و برای کار با شما هیجان‌زده خواهند بود.
۳. برای پشتیبانی عالی از مشتریان، از گفتگوی زنده استفاده بکنید

مشتریان از مکالمه‌های تلفنی سخت متنفرند. این حقیقت در کسب‌و‌کار است و شما با داشتن پیشنهاد ی جایگزین برای رابطه برقرار کردن با مشتریانتان می‌توانید به سطح بالاتری از رضایت در آن‌ها دست یابید. یکی از راهکارهای ارائه پشتیبانی زنده، مصرف از چت آنلاین از طریق وب‌سایت‌تان است. این به مشتری اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به پشت خط ماندن گرفتن شماره‌های داخلی متعدد و گیج‌کننده مستقیما با قسمت مورد نظرش رابطه بگیرد. اگر تهم اکنون چت زنده را ارائه نداده بودید، آن را در برنامه کاری‌تان قرار دهید.
۴. اطمینان حاصل بکنید که کل تیم شما دستیابی به رضایت مشتریان را جزو اولویت‌هایشان قرار داده‌اند


فروشگاه
فروشگاه اینترنتی

این‌که فکر کنیم تنها عملکرد بخش خدمات به مشتری می‌تواند بر رضایت مشتری تاثیر‌گذار باشد، باوری غلط است. هر کس در تیم شما (از بخش حسابداری گرفته تا منابع آدم ی) در اطمینان از رضایت مشتری نقش بازی می‌کند. هر از چندبرخی این را به کارکنانتان یادآور شوید مطمئن شوید که تمام آن‌ها نقششان را در ارتقا رضایت مشتری می‌دانند.
۵. کارکنان را درگیر بکنید

درگیر کردن کارکنان و مصرف از خلاقیت آنان تنها راهی است که می‌تواند به شما اطمینان دهد که آن‌ها در جهت شما حرکت می‌کنند. بررسی اخیر انجام شده نشان می‌دهد که گروه‌های کاری با سطح درگیری بیشتر کارکنان، بیشترین تعداد مشتریان راضی را به خود اختصاص داده‌اند. در تحقیق مشابهی بوسیله آژانس فدرال، چنین شرکـت ‌هایی تا میلیون دلار درآمد اضافه‌تر داشته‌اند. هرگز فراموش نکنید که تیم شما مانند ضربان قلب سازمان شماست و چنانچه آن‌ها شادمان نباشند، خدمات بهتر ی را به مشتریانتان ارائه نخواهید کرد.
۶. ایجاد شاخص‌های عملکردی کلیدی حول رضایت مشتریان

یک راه برای متمرکز کردن اعضای تیم بر رضایتمندسازی مشتری این است که اهداف ملموس برای آن‌ها معین کنیم که این هدف ملموس می‌تواند تنبیه برای نتایج ضعف یا انعام برای دستیابی به رضایت مشتری باشد که دومی اقطعا لا خوبتر جواب خواهد داد. این انعام می‌تواند انعام مالی، یک پارکینگ اختصاصی یا یک برخورد ویِژگزینشه باشد که شما باید آن را برای تشویق کارکنانتان پیدا بکنید انجام چنین کارهایی کارکنان دیگر را تشویق می‌کند تا در راه رضایتمند سازی مشتری تلاش زیادتری کنند.
۷. اقدامات صورت گرفته برای جلب رضایت مشتری را به طور پیوسته پیگیری بکنید
فروشگاه اینترنتی

چنانچه از ارتباط ‌های مشتریان ارزیابی ‌های آنلاین به مسائل ی برخوردید که قصد رفع شان را داشتید، برای پیگیری آن زمان اختصاص دهید اطمینان حاصل بکنید که مشتریان از تغییر اعمال شده نتایج راضی شده‌اند. اندازه‌گیری و پاسخگویی در جهت رضایت مشتریان، یک پروسه مستمر است نه رویداد یک‌باره.
چنانچه می‌خواهید امسال به رضایت مشتریانتان دست یابید، باید اقداماتی هدفمند انجام دهید. چگونگی رسیدن به رضایتمندی را تعیین بکنید . کارشناس باشید، گفتگوی زنده داشته باشید، تیم‌تان را درگیر کار بکنید و برایشان هدف معین بکنید . تا زمانی که شما یک طرح را پیاده سازی می‌کنید مشغول اجرای آن هستید می‌توانید اصلاح مستمر را در شهرت برندتان مشاهده بکنید .

  
نویسنده : عباد فرازی ; ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ بهمن ،۱۳٩٤

5 فناوری پیشرفته در آینده صنعت خودرو

در جهان ی فناوری، ترین پیشرفت ها فقط تا مدت زمانی محدود بهتر هستند . صنعت خودرو که مرتبا فناوری های ی را عرضه می نماید از این قاعده مستثنی نیست فرقی ندارد که تکنولوژی ارائه شده در آن به ایمنی مربوط باشد یا سرگرمی.


دوربین مدار بسته اتومبیلاما بسیاری از فناوری های نوین در حوزه خودرو یا صرفا برای ایمنی ساخته شده اند یا دست کم از بعضی جهات روی این مقوله تمرکز دارند.

گاهی از ترین نوآوری های ماشین ی که تا به امروز ارائه شده اند دربرگیرنده فناوری های هیجان انگیزی هستند که نفقط صنعت خودرو بلکه حمل و نقل آدم را نیز دستخوش تحول خواهند کرد.

روشن نیست که در آینده، چه نوع فناوری هایی برای صنعت خودرو ارائه می شود اما می توان حدس زد که کدام امکانات در نهایت به خودروهای تولیدی همه جهان افزوده می شود. در ادامه قصد داریم شما را با پنج فناوری نوین در حوزه ماشین آشنا نماییم. با ما همراه باشید.


خودروسازان جهان دولت ایالات متحده آمریکا به جدیت تحقیقات را پیرامون دو فناوری با اهمیت دنبال می کنند که می توانند برقراری رابطه بین خودروها اشیاء پیرامونشان را میسر نمایند.
فناوری V2V

V2V-GM-illo-1345557723736-web-hero-640x354

تصور بکنید که به تقاطع نزدیک می شوید همزمان خودروی دیگری چراغ قرمز را رد می نماید . شما در وهله نخست نمی توانید آن ماشین را ببنید ولی خودروی تان سیگنالی را از ماشین دیگر دریافت می نماید که نشان می دهد در مسیر شما قرار دارد و نسبت به ظهور تصادف اقطعا لی هشدار می دهد یا حتی به صورت اتوماتیک ترمز می گیرد تا مانع از ظهور سانحه شود.

اخیرا فناوری نو ی به نام رابطه خودرو با خودرو یا (V-2-V (Vehicle-to-Vehicle در دست گسترش است و خودروسازان بیان ی چون فورد هم به عنوان روشی که می تواند مانع از افزایش آمار تصادفات شود، مشغول تحلیل آن هستند .

در این فناوری، اطلاعات مربوط به موقعیت، سرعت جهت حرکت ماشین ها از طریق سیگنال های وایرلس برای ماشین های دیگر دریافت یا از آنها ارسال می شود.

سپس، خودروها با مصرف از اطلاعات دریافتی خود، فاصله ایمن از یکدیگر را تشخیص می دهند تا از ظهور تصادف پیشگیری کنند. مهندسان دانشگاه MIT در حال حاضر مشغول کار روی الگوریتم های فناوری V2V می باشند که در واقع اطلاعات خودروهای دیگر را محاسبه کرده و معین می نماید که در صورت قرار گرفتن ماشین دیگر در مسیر آن باید چه اقدامات پیشگیرانه برای برخورد نکردن با ماشین مجاور انجام دهد.

بر طبق بررسی ای که بوسیله اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها در سال 2010 میلادی انجام گرفت، این فناوری از پتانسیل ضروری برای کاهش 79 درصد از سوانح جاده ای برخوردار است.

اما محققان صرفا فناوری ارتباطی V2V را مد نظر قرار ندارند رابطه خودرو با زیرتهیه یا V2I (Vehicle-to-infrastructure) در حال نقد است. به لطف این فناوری، ماشین ها می توانند با مسائل ی نظیر تابلوهای سطح جاده ها یا علائم ترافیکی رابطه برقرار کرده اطلاعاتی را پیرامون مسائل ایمنی دریافت کنند.

در اینروش همین طور اطلاعات ترافیکی از سیسـتم مدیریت عبور مرور دریافت شده و خودرو به بهترین مسیرهای حرکت دسترسی پیدا می نماید .

گزارشات منتشر شده از طرف اداره ملی ایمنی عبور مرور در بزرگراه های ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که قرار دادن این فناوری در خودروها و همین طور سیسـتم V2V در نهایت می تواند تا 81 درصد از میزات سوانح رانندگی بکاهد.

این فناوری ها قادر استراهنمای رانندگی ما را متحول کرده و ایمنی خودروها را به میزان قابل ملاحظه ای ارتقا دهد و خبر خوب آنکه، خودروسازان بزرگ جهان سخت در تلاش ند تا فناوری یاد شده را به حقیقت بدل کنند.
ماشین های خودران

P90081820_highRes

ایده ساخت یک ماشین خودران مدت هاست که بیان شده و تازگی بسیاری ندارد. در بسیاری از برنامه های تلویزیونی فیلم زیبا های سینمایی این نوع خودروها به نمایش در آمده اند و هم اکنون نیز ماشین هایی که می توانند عملیات پارک کردن را به صورت اتوماتیک انجام دهند در سطح جاده ها مشاهده می شوند.

اما یک ماشین خودران واقعی امکانات متعددی دارد علاوه بر پارک، می تواند به صورت اتوماتیک هم حرکت نماید و باید بگوییم که ساخته شدن آنها بسیار به واقعیت نزدیک است.

در کالیفرنیا و نوادا، مهندسان گوگــل اخیرا ماشین های خودران این شرکت را در جاده ها بزرگراه های عمومی ایالات متحده آمریکا مورد تست قرار داده که این خودروها در جریان تست یاد شده مسافتی بالغ بر 321869 کیلومتر را طی کرده اند.

ماشین های گوگل علاوه بر اینکه عکس جالب هایی را از جاده های زیر پای می گیرند، مجهز به نقشه های رایانه ی هستند که علائم سطح جاده ها را مشاهده کرده مسیرهای جایگزین را یافته پیش از آنکه چشم آدم قادر به رؤیت چراغ های راهنمای ی باشد آنها را تشخیص می دهند.

این ماشین ها از طریق لیزر، رادار دوربین های مختلف می توانند سریع تر از آدم اطلاعات مربوط به محیط های پیرامون را تحلیل بررسی کنند.

گفتنی است که آمریکایی ها به طور مبوسیله 100 ساعت در سال را در ترافیک می گذرانند از همین رو ماشین های خودران اقطعا لا توانایی حرکت لاک پشتی متوالی را در ترافیک های سنگین خواهند داشت.

گاهی افراد باور دارند که این نوع حرکت می تواند میزان سوانح رانندگی سطح جاده ها را کم شدن دهد زیرا در این صورت ماشین ها قادر خواهند بود که با یکدیگر رابطه برقرار کرده با همموزیک ی کامل با عمل کنند.

در برخی از تست های گوگــل ، ماشین ها خودران چندین بار مسیر را طی کردند و از این طریق اطلاعات جزئیات کامل راه را فرا گرفتند به این ترتیب زمانی که نوبت به حرکت اتوماتیک آنها شد، این ماشین ها می توانستند تشخیص دهند که عابران از چه نقاطی عبور خواهند کرد، پس قف می شدند تا آنها عبور نمایند.

ماشین های خودران می توانند با از بین بر داشتن علت بیش از 95 درصد از سوانح امروزی یعنی خطای آدم ی، حمل نقل را برای بشر ایمن تر نمایند.

ممکن است تهیه ماشین های ذکر شده به این زودی ها محقق نشود ولی جنرال موتورز اخیرا مراحل آزمایش این خودروها را به انتها رسانده بسیاری عقیده دارند که تا دهه آتی، پای این نوع ماشین ها به نمایشگاه های ماشین باز خواهد شد.
داشبوردهای بهره مند از واقعیت مجازی

augmented-dashboards

جی پی اس و دیگر نمایشگرهای داخل ماشین برای رفتن از نقطه ای به نقطه ای دیگر بسیار مفید واقع می شوند و باید اضافه کنیم که برخی از ماشین های پیشرفته حتی دارای نمایشگر روی شیشه مقابل به راننده هستند .

اما در آینده نه چندان دور، ماشین ها می توانند اشیاء خارجی موجود در مسیر را تشخیص داده و اطلاعات مربوط به آنها را روی شیشه جلویی نمایش دهند.

در فیلـم ترمیناتور یا دیگر جریان های علمی تبسیار بارها بارها شاهد به نمایش در آمدن ربات ها بوده ایم؛ ربات هایی که به آدم یا شیء روبرو خود نگاه می کنند به صورت اتوماتیک اطلاعات مربوط به آنها را نمایش می دهند حتی می توانند تشخیص دهند که آنها که یا چه هستند .

داشبوردهای واقعیت مجازی یا به اختصار AR عملکردی مشابه به این ربات ها دارند. شرکت BMW اخیرا نمایشگرهای مجازی شیشه جلو را به برخی از خودروهای تولیدی اش اضافه کرده که در واقع اطلاعات ابتدائی مورد نیاز راننده را نمایش می دهند.

اما این شرکت همچنین مشغول تهیه داشبوردهای نو ی همراه با این فناوری است که می تواند اشیاء را در مقابل یک ماشین تشخیص داده و به راننده بگوید که چه میزان تا آن شی فاصله دارد.

نمایشگرهای بهره مند از این فناوری اطلاعات را بالاتر از محدوده ای نمایش می دهند که یک راننده در زندگی حقیقی خود می بیند. به این ترتیب چنانچه با سرعت بالایی به خودرو نزدیک شوید، کادر قرمز رنگ روی آن نمایش داده می شود از طریق تعدادی فلش به شما اعلام می شود که چگونه برای پیشگیری از ظهور تصادف لاین خود را عوض نمایید.

یک سیـستم GPS مبتنی بر واقعیت مجازی می تواند لاینی که باید در آن قرار داشته باشید را معین نماید و به شما بگوید که چه زمانی مسیرتان را عوض بکنید .

شرکت BMW همین طور در حال تحقیق پیرامون کاربردهای این فناوری برای مکانیک هاست. آنها فیلم جالب یی را تولید کرده اند که در آن تکنسین خودرو از عینک های بهره مند از این فناوری برای ارزیابی موتور و تشخیص قطعات معیوبی که باید تعویض شوند مصرف می نماید پس مراحل تعویض قطعه را به صورت گام به گام برای آن شخص نمایش می دهد.

اما این فناوری برای مسافران نیز در حال ارزیابی است. شرکت تویوتا مد های مفهومی از سیسـتم واقعیت مجازی خود را تولید کرده که به مسافر امکان می دهند اشیاء خارج از ماشین را بزرگنمایی نماید ، آنها را انتخاب کرده یا تشخیص دهند همین طور از طریق پنجره تاچ خودرو فاصله خود تا شیء مورد نظر را محاسبه نمایند.

واقعیت مجازی ممکن است به این زودی ها در خودروهای تولیدی به خدمت گرفته نشود اما اگر این خودروسازان همچنان به تحقیقاتشان ادامه دهند دیری نمی پاید که شاهد استفاده از فناوری یاد شده در ماشین ها باشیم.
ایربگ هایی که باعث توقف ماشین می شوند

ergonomics_pse

از زمانی که ایربگ یا کیسه هوا به بخشی از امکانات ایمنی خودروها افزوده شد، مرتبا جایش را در فضای داخلی تغییر داد. امروز شاهد استفاده از ایربگ های پرده ای، انواع جانبی، کمربندی و حتی مدل هایی هستیم که درست در قسمت تحتانی ماشین جای گذاری می شوند.

ممکن است ماشین تمام ما، مجهز به این نوع ایربگ ها نباشد ولی باید بگوییم که نوع انتها به زودی عرضه خواهد شد. باید اعلام کنیم که مرسدس یکی از کمپانی هایی است که روی روشی تازه برای بکارگیری ایربگ ها کار می نماید که این وسائل ها را از نوعی تدبیر انفعالی برای حفظ ایمنی به بخشی از یک سیسـتم فعال بدل می نماید .

شرکت یاد شده در حال ارزیابی ایربگ هایی است که در قسمت تحتانی خودرو کار گذاشته می شوند و پیش از ظهور تصادف ماشین را نگه می دارند.

این ایربگ ها همان گونه که گفته شد، بخشی از سیسـتم ایمنی فعال خودرو به شمار می روند و به محض تشخیص حسگرها وارد عمل می شوند.

این کیسه ها دارای نوعی پوشش سایشی هستند که می توانند سرعت خودرو را کم کرده و قدرت ماشن در حین توقف را دو مساوی نمایند.

کیسه های مورد بحث همچنین می توانند ماشین را تا 8 سانتی متر بالا ببرند در نتیجه مانع از سر میل کردن ماشین در حین ترطعم ای شدید شوند. این مکانیزم همین طور از شدت برخوردهای سپر به سپر می کاهد و در جریان تصادف، مانع از سر میل کردن مسافرین به زیر کمربند می شود.

اما آنچه پتانسل ضروری برای کاربرد این ایربگ ها را در خودروهای آتی بالا می برد آن است که در حین عملکرد از همان سیستم ایمنی خودرو بهره می گیرند.

شرکت مرسدس سال هاست که روی این فناوری کار می نماید با این حال، به این زودی ها روی خودروهای تولیدی آن به کار گرفته نخواهد شد.
پنل های ذخیره سازی انرژی

wekfest weksos texas austin 2012 cars automobile show festival part 5 jan paul yap houston photographer 16 nissan datsun 240z s13 carbon fiber vq35hr under construction in progress

شرکت Exxon Mobile پیش بینی کرده است که تا سال 2040 میلادی، نیمی از خودروهای تولیدی شرکـت ها از نوع هیبریدی خواهند بود. این برای محیط زیست فوق العاده است ولی یکی از مسائل ی که در رابطه با این نوع ماشین ها بیان می شود آن است که باتری های آنها فضای بسیاری را اشغال می کنند و بسیار سنگین می باشند .

علیرغـم پیشرفت های حاصله در زمینه تهیه باتری های لیتیومی- یونی این باتری ها باز هم بیش از اندازه سنگین می باشند . در اروپا، گروهی مشتمل بر 9 خودروساز مشغول تحقیق و نقد پنل هایی هستند که روی بدنه کار گذاشته می شوند و می توانند انرژی را ذخیره کرده سریع تر از باتری های امروزی شارژ شوند.

این صفحات از نوعی فیبر پلیمری رزین کربنی ساخته شده اند از استحکام کافی برای نصب روی بدنه انعطاف لازم برای جوش میل کردن برخوردارند.

گفتنی است که پنل های یاد شده می توانند وزن ماشین را تا 15 درصد کم شدن دهند. این صفحات انرژی تولید شده از طریق تکنولوژی هایی نظیر ترطعم ای احیاکننده را دریافت می کنند و یا زمانی که خودرو به منابع شارژ متصل می شود انرژی را در ذخیره کرده در زمان نیاز مورد مصرف قرار می دهند.

تویوتا نقد پنل های سبک ذخیره سازی انرژی را در دستور کار دارد ولی این شرکت پای را اندکی فراتر گذاشته و درصدد استفاده از صفحاتی است که می توانند انرژی خورشیدی را جذب کنند.

اینکه پنل های آتی قابلیت جذب انرژی را داشته باشند یا ذخیره سازی آن، در هر حال، خودروسازان جهان به دنبال راهی برای تهیه خودروهای مقرون به صرفه تر و سبک تر هستند .

  
نویسنده : عباد فرازی ; ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ دی ،۱۳٩٤

← صفحه بعد